Zajęcia warsztatowe

1.   Odpowiedzialność prawna i zawodowa lekarza i pielęgniarki

"Nieznajomość prawa szkodzi"

Co robić, gdy pacjenci zaczynają grozić sądem? A co jeśli zamiast gróźb otrzymujemy wezwanie z prokuratury lub pozew o wielotysięczne zadośćuczynienie? Takie pytanie coraz częściej zadają sobie przepracowani lekarze czy pielęgniarki. Celem zajęć nie będzie nauka ucieczki przez odpowiedzialnością. Studentów ostatnich lat kierunków lekarski i pielęgniarstwo zapraszamy natomiast do rozmowy i analizy przypadków jakie już stanęły na wokandzie, czy przed sądem dyscyplinarnym. Rozważymy kiedy zawiniony błąd powinien być przesłanką odpowiedzialności, a kiedy mamy do czynienia z normalnym powikłaniem, czego nigdy wykluczyć nie można. Wspólnie zastanowimy się jak pracować i jak współpracować w zespole terapeutycznym, by lekarze i pielęgniarki mogli skupić się na pomocy pacjentowi, a nie obronie przed nim.

Program zajęć (klik)


2.   Komunikacja interpersonalna w zespole terapeutycznym

"Siła w zespole (terapeutycznym)"

„Nikt nie jest tak mądry, jak my wszyscy”. W jaki sposób zatem skutecznie komunikować się ze współpracownikami i czerpać ze wspólnego potencjału? Jakie cechy powinien spełniać skuteczny lider? Jakie są źródła konfliktów zespołowych i jak im skutecznie zapobiegać? Podczas 2 dni warsztatów dowiesz się, w jakiej roli zespołowej czujesz się najlepiej. Poznasz własny styl komunikacji w zespole oraz nauczysz się prowadzić sesje kreatywne. Zapraszamy!

Wybrane korzyści z uczestnictwa w szkoleniu:

Podniesienie umiejętności komunikacyjnych
Wykształcenie postawy asertywnej
Zapoznanie z teorią ról zespołowych i stylów komunikacji
Zapoznanie z przyczynami i rodzajami konfliktów zespołowych
Poznanie sposobów zapobiegania konfliktom i ich rozwiązywania
Poznanie i przećwiczenie skutecznych metod zespołowego rozwiązywania problemów i generowania pomysłów

 

3.   Komunikacja z pacjentem

"Dobra komunikacja to zadowolony pacjent"

Jak przekazywać trudne komunikaty w sposób odpowiedni do sytuacji i dopasowany do danej osoby? Jak zachować postawę asertywną nawet wtedy, gdy jesteśmy poddawani presji ze strony pacjenta czy jego rodziny? Jak budować atmosferę bezpieczeństwa i zaufania oraz... jak nie wylądować na portalu znanylekarz.pl z negatywną opinią.

Zapraszamy na 2-dniowy warsztat, na którym będziecie mogli przećwiczyć techniki i narzędzia niezbędne w komunikacji specjalista-pacjent.

Wybrane korzyści z uczestnictwa w szkoleniu:

poznanie modelów komunikacji w relacji zawodowej, ze szczególnym uwzględnieniem komunikacji specjalista-pacjent
poznanie i przećwiczenie technik i narzędzi pomocnych w przekazywaniu informacji trudnych
poznanie i przećwiczenie technik perswazji ze szczególnym uwzględnieniem budowania motywacji pacjenta do leczenia
zapoznanie z typologią pacjentów i wpływem osobowości na preferowane style komunikacji
przećwiczenie elementów komunikacji asertywnej

Program zajęć (klik)

4.   Evidence-Based Practice w praktyce lekarza i pielęgniarki

"Naucz się korzystać z dowodów naukowych w codziennej praktyce klinicznej"

Czy odczuwasz potrzebę lepszego rozumienia wyników badań przedstawianych w fachowej literaturze? Czy dostrzegasz różnice w poglądach specjalistów w danej dziedzinie medycyny, ale nie jesteś wstanie dokonać krytycznej oceny takich opinii? Czy masz poczucie, że nadmiar dostępnej informacji naukowej utrudnia podejmowanie trafnych decyzji klinicznych? Jeśli na którekolwiek z powyższych pytań odpowiedziałeś twierdząco, to te warsztaty są przeznaczone właśnie dla Ciebie. Jeśli chcesz świadomie korzystać z dostępnej wiedzy medycznej; chcesz zabierać głos i argumentować swoje stanowisko w dyskusjach nad spornymi przypadkami klinicznymi; chcesz sprawnie korzystać ze światowych zasobów piśmiennictwa naukowego; być może chcesz być w przyszłości dobrym naukowcem i recenzentem; no i w końcu, jeśli chcesz być po prostu dobrym lekarzem lub pielęgniarką… to te zajęcia są przeznaczone właśnie dla Ciebie! Warsztaty będą prowadzone przez osobę z kilkuletnim doświadczeniem dydaktycznym i naukowym z zakresu EBM, metodologii planowania i prowadzenia badań, statystycznej analizy danych oraz przygotowywania publikacji naukowych. Nie obawiaj się, że Twoja początkowa wiedza lub umiejętności są na zbyt niskim poziomie, że nie podołasz zbyt ambitnej tematyce, bo te zajęcia są przygotowane z myślą o takich osobach jak Ty.

Program zajęć (klik)

G. Guyatt

Praktyczne aspekty EBM

Medycyna Praktyczna 3/2013: 37-38

5.   Praktyka lekarska oraz pielęgniarska - czyli jak być w medycynie skutecznym przedsiębiorcą

"Rozpocznij prywatną praktykę i zostań przedsiębiorcą"

Jakie są prawne uwarunkowania prowadzenia indywidualnej i grupowej praktyki lekarskiej oraz praktyki pielęgniarskiej, a także specjalistycznej praktyki lekarskiej i pielęgniarskiej? Jak przygotować się do wejścia na rynek usług medynach? Jak uzyskać z NFZ kontrakt na świadczenie usług medycznych? Jeśli masz w sobie smykałkę przedsiębiorcy, ale wydaje Ci się że założenie własnej działalności gospodarcza jest trudne i skomplikowane, to te warsztaty są właśnie dla Ciebie! Naucz się sondować rynek i robić biznesplan. Poznaj zasady przygotowywania strategii, a w ramach zajęć praktycznych pod okiem doświadczonego trenera stwórz swój pierwszy plan biznesowy. Zobacz jakie są możliwości wzajemnej współpracy między lekarzami i pielęgniarkami przy organizowaniu grupowej praktyki. Zapoznaj się z wymogami stawianymi przedsiębiorcom z perspektywy prywatnej praktyki lekarskiej i pielęgniarskiej. Daj sobie szansę jako lekarz- lub pielęgniarka-przedsiębiorca i weź udział w warsztatach, dzięki którym być może już niedługo odniesiesz zawodowy i finansowy sukces.

Program zajęć (klik)