Informacje ogólne

Bogata oferta zajęć edukacyjnych

  1. Warsztaty »
   • - Odpowiedzialność prawna i zawodowa lekarza i pielęgniarki
   • - Komunikacja interpersonalna w zespole terapeutycznym
   • - Komunikacja z pacjentem
   • - Praktyka lekarska oraz pielęgniarska - czyli jak być w medycynie skutecznym przedsiębiorcą
   • - Evidence-based practice w praktyce lekarza i pielęgniarki
 1. Szkolenia certyfikowane »
  • - Elektroniczna dokumentacja medyczna
  • - Trening wystąpień publicznych w ochronie zdrowia
  • - Tworzenie i redagowanie tekstów z zakresu medycyny i nauk o zdrowiu
  • - Coaching i mentoring w medycynie i naukach o zdrowiu
  • - Badania kliniczne - prowadzenie i organizacja ośrodka badawczego
  • - Analiza danych i statystyka medyczna
 2. Zadania praktyczne w zespołach projektowych »
  • - I Projekt: Zakładanie własnej działalności gospodarczej
  • - II Projekt: Tworzenie kontraktu - umowy cywilnoprawnej i świadczenie pracy z lekarzem i pielęgniarką
 3. Wizyty studyjne u pracodawców »
  • - POLTRANSPLANT
  • - Rzecznik Praw Pacjenta
  • - Dział Prawny Szpitala
  • - Biuro Pielęgniarki Naczelnej Szpitala
  • - Biuro Dyrektora Publicznego ZOZ
 4. Spotkania z przedstawicielami otoczenia społeczno-gospodarczego "Sukces w ochronie zdrowia" »

Pierwszy krok:  WYBIERZ TERMIN I ZAPISZ SIĘ! (TUTAJ)

Drugi krok: Zarejestruj swoje dane(klik)