dr n. farm. Mariusz Panczyk

Asystent Kierownika Projektu

Asystent w Zakładzie Dydaktyki i Efektów Kształcenia Wydziału Nauki o Zdrowiu WUM, Kierownik Pracowni Ewaluacji i Doskonalenia Kształcenia Medycznego. Specjalista ds. Bilansu Kompetencji.

Kontakt: mariusz.panczyk@wum.edu.pl