dr hab. n. o zdr. Joanna Gotlib

Kierownik i pomysłodawczyni Projektu

Prodziekan ds. Oddziału Zdrowia Publicznego Wydziału Nauki o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Kierownik Zakładu Dydaktyki i Efektów Kształcenia Wydziału Nauki o Zdrowiu WUM.

Kontakt: joanna.gotlib@wum.edu.pl