Bilans kompetencji

sukces

Zarządzaj swoimi kompetencjami, stawiaj na rozwój,
wybierz zajęcia najlepiej dopasowane do Twoich potrzeb

„Bilans kompetencji” jest metodą stosowaną do badania potencjału ludzkiego, który jest oparty na obiektywnej ocenie kompetencji danej osoby. Indywidualne profilowanie umożliwia uczniom, studentom czy pracownikom analizę własnych kompetencji zawodowych i osobistych, jak również analizę własnych zdolności i motywacji. W ramach realizacji projektu KOMPETENCJE PRACA SUKCES każdy uczestnik będzie miał możliwość poznania swojego potencjału poprzez określenie poziomu wyjściowych kompetencji rozumianych jako „co wiesz, co umiesz robić i w jaki sposób to robisz”.

Bilans kompetencji jest ukierunkowany na konkretne, posiadane przez daną osobę zasoby. Praktyka wykonywania bilansu kompetencji opiera się na założeniu, że przy odpowiednim wsparciu ze strony specjalisty, osoba sama jest w stanie uświadomić sobie swoje mocne i słabe strony.

Osoby zgłaszające chęć udziału w zajęciach przewidzianych w ramach projektu KOMPETENCJE PRACA SUKCES będą proszone o wypełnienie specjalnie opracowanych kwestionariuszy diagnostycznych. Narzędzia te służą do zbadania zdolności, umiejętności i predyspozycji studentów, którzy zgłosili chęć udziału w projekcie. Uzyskane w ten sposób wyniki, uzupełnione krótką rozmową doradczą dotyczącą motywacji i zakresu zainteresowań, będą podstawą do stworzenia indywidualnego profilu kompetencji. Bilans kompetencji jest więc doskonałym sposobem na poznanie swoich możliwości, oddziałuje pozytywnie na rozwój osobisty i pomaga podjąć decyzje na temat własnej kariery zawodowej.

sukces 2